Registra't

Completa les teves dades
Nom del grup (login)
 
Contrasenya
Confirma contrasenya
Institut
Si escolliu l'opció "Altres", escriviu un e-mail a info@amicdirectes.cat indicant
el vostre nom i les dades del centre (nom, adreça i població).
Professor/a*
Email del professor i/o tutor*
Com t'has assabentat del concurs?
Tria la categoria
Número de participants:
Participant 1
Nom
Cognoms
Data de naixement
p.ex: 23/10/2006
Curs
Lletra
Correu electrònic
Adreça (carrer, número, pis i porta)
Codi Postal
Província
Població
Comarca
 
Mòbil
Participant 2
Nom
Cognoms
Data de naixement
Curs
Lletra
Correu electrònic
Adreça (carrer, número, pis i porta)
Codi Postal
Província
Població
Comarca
 
Mòbil
Participant 3
Nom
Cognoms
Data de naixement
Curs
Lletra
Correu electrònic
Adreça (carrer, número, pis i porta)
Codi Postal
Província
Població
Comarca
 
Mòbil
Escriu el codi de validació:
  He llegit i accepto l'avís legal
ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ i seran utilitzades per a les següents finalitats; contestar les sol·licituds realitzades per part seva, per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis sol·licitats o oferts per qualsevol mitjà de comunicació. Per a donar compliment a les sol·licituds, l'interessat autoritza a ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ a cedir les seves dades a les empreses associades o col·laboradores amb les quals existeixin contractes de prestació de serveis relacionats amb l'activitat, com estipula la normativa vigent en els articles 10, 11 i 12 del RGPD, amb la finalitat de prestar un adequat servei sobre la base de les peticions realitzades per vostè. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció i tractament dels mateixos per a les finalitats expressades. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercir els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ amb domicili en GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES 610, 1º 2ª, 08007 BARCELONA, BARCELONA, o a l'adreça de correu electrònic INFO@AMIC.MEDIA incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per exercir els seus drets, que són els següents:

● Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ si aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d'aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc Web.
Organitza:
Amb el suport de:

[Web creada per Duma Interactiva]